اشرف دهقانی در پیامی به تاریخ ۲۷ دی ۹۶ تحت عنوان «سخنی با خلق آذربایجان» به سیاست‌های تفرقه‌افکنانه‌ی نظام ولایت فقیه بین ملیت‌های ایرانی پرداخته است؛ روشی که به‌وسیله‌ی آن خلق‌ها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد تا بتواند به حاکمیت نامشروع خود ادامه دهد.
گزیده حرفهای او در زیر آمده است:

اشرف دهقانی با اشاره به قیام اخیر در ایران به موضوع تفرقه‌افکنی‌های وزرات اطلاعات و سپاه از طریق مأموران خود و ایجاد فضای توهین و تحقیر و ناسزاگویی بین فارس‌ها و ترک‌ها در ورزشگاه سهند تبریز پرداخت و گفت:
«یکی از حیله‌های دشمن این است: تفرقه بینداز (خلقها را از همدیگر جدا ساز) و حکومت کن. این ترفندی است که به گفته پدران و اجداد ما، انگلیسی‌ها در سراسر دنیا برای حکومت کردن خود به کار برده‌اند. اکنون من می‌بینم که اطلاعاتی‌های جمهوری اسلامی، چنین حیله‌ای را در آذربایجان و به‌خصوص در استادیوم فوتبال تبریز از طریق تیم تراختور (تراکتور) به کار گرفته‌اند.

برای به دست دادن یک نمونه، چند روز پیش دیدم که از آن طرف به نام فارسها، کسانی شروع به فحاشی به تُرکها کردند - فحشهای به جا مانده از زمان رضا شاه جلاد علیه تُرکها را سر می‌دادند - و از این طرف برخی از جوانهای تُرک که به خشم آمده بودند، سخنانی علیه خلق فارس گفتند. اما، بیائید کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم. آیا به راستی آنهایی که به تُرکها فحش می‌دادند همان فارس‌هایی بودند که هم‌چون شما تحت ظلم و ستم جمهوری اسلامی قرار دارند؟ نه این طور نیست! به آن فحش دهنده‌ها به این چشم نگاه نکنید. من شکی ندارم که آنها افراد خود رژیم بودند، افراد سپاه و اطلاعاتیها و بسیجیهای جمهوری اسلامی بودند. آنها به‌خاطر این‌که خلق فارس و تُرک را به جان هم بیاندازند و بین آنها دشمنی به وجود بیاورند چنان فحش‌هایی را به تُرکها می‌دادند. سود این کار برای آنها این است که جمهوری اسلامی جنایت‌پیشه و ددمنش را از آماج ضربه‌های مُشترک خلقهای فارس و تُرک در امان نگاه دارند!»

اشرف دهقانی سپس به تضاد اصلی و طبقاتی در درون جامعه می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که «کسی که ارباب و سرمایه‌دار است چه تُرک باشد چه فارس باشد، فرقی نمی‌کند، اینها همه خون خلق را در شیشه می‌کنند. به همین دلیل بود که قهرمانان افتخار آفرین ما هرگز با اربابان و سرمایه‌داران دست دوستی ندادند. چون کارگر و زحمتکش تُرک با آنها نه، بلکه در اتحاد با کارگران و تُهی دستان فارس و بلوچ و لُر و غیره می‌توانند در همبستگی با هم به روز خوش دست یابند. یک سرمایه‌دار حتی اگر تُرک اصیل هم باشد کارش ایجاد شرایط جهنمی برای مردم است.»

اشرف دهقانی راه رهایی را در اتحاد همه‌ی خلق‌های ایران علیه نظام ولایت فقیه می‌داند و می‌گوید: «خلقهایی که امروز در هر گوشه ایران به‌پاخاسته‌اند، همانند شما سالهاست که تحت رژیم مدافع سرمایه‌داران یعنی جمهوری اسلامی و دستگاه ظلم و ستم این رژیم زندگی سخت و مشقت باری را می‌گذرانند. دستیابی به روزگار خوش و آزاد برای شما به این امر گره خورده است که دست در دست این خلقها و در یگانگی با آنها، این رژیم کثیف و ددمنش سرمایه‌داران را از قدرت به زیر کشیده و به زباله‌دان تاریخ بیفکنید.»

اشرف دهقانی آنگاه آرزو می‌کند: «به امید آن که همه خلقهای ایران به‌طور متحد علیه دشمن مشترکشان مبارزه بکنند و نظم اقتصادی-اجتماعی حاکم بر ایران که تنها در خدمت قدرتهای خارجی و سرمایه‌داران داخلی قرار دارد و برای خلقها به جز بیچارگی و بدبختی ثمره دیگری ندارد را با یک انقلاب برهم زده و از بین ببرند و به جای آن یک جمهوری دموکراتیک که کارگران و زحمتکشان در رأس آن باشند به وجود آورند. در چنان شرایط دموکراتیک و آزاد است که هم خلق آذربایجان و هم خلقهای دیگر می‌توانند در مورد سرنوشت ملی خود هر طور که خود صلاح می‌دانند تصمیم بگیرند.» [سیاهکل ۲۷ دی ۹۶]

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه