پهلوان فیلابی وفاداران به نظام ولایت فقیه را فراخواند که پیش از گرفتاری به دست مقاومت و مردم ایران در پیشگاه ملت توبه کنند.

پایان کار نظام

پهلوان مسلم اسکندر فیلابی از قهرمانان ملی کشتی ایران و مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت، در پیامی درباره خیزش سراسری مردم ایران نوشت: «ایلغار خمینی دیگر جایی در ایران ندارد. مردم ایران مصمم هستند و با جان و مالشان در پی براندازی این جانیان هستند. آنها حاکمیت ملاها را هدف قرارداده‌اند و به‌زودی تمام دار و دسته‌های رژیم را از ایران فراری خواهند داد.»

توبه

مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران درباره نیروهای وفادار به نظام ولایت فقیه افزود: «من حرفی هم با نعلین لیس‌های رژیم دارم و آن توبه است. توبه زمانی مورد قبول است که شما قبل از این‌که به دست مردم اسیر شوید خود را از رژیم و دزدی‌ها و کثافتکاری‌های ملاها دور کنید و با اعتراف به گناهانتان از مردم تقاضای بخشش نمایید. با شناختی که از مردم ایران و به‌خصوص مقاومت ایران دارم درصورتی که صادقانه قبل از گیر افتادن به دست مقاومت و مردم ایران به رژیم پشت کنید، جنایات رژیم را افشا و به گناهانتان اعتراف کنید مورد بخشش قرار خواهید گرفت.»

زباله‌دان تاریخ

مسلم اسکندر فیلابی در پایان نوشت: «این حکومت دیگر جایی در منطقه و جهان و بین ایرانیان ندارد و به‌زودی همان‌طور که خانم مریم رجوی بارها تکرار کرده‌اند مردم و مقاومت ایران این رژیم را به‌زودی به زباله‌دان تاریخ خواهند ریخت.»

در همین زمینه:

پیام مسعود رجوی به همه جوانان دلیر و زنان قهرمان و مردان به پا خاسته
خیزش ایران؛ «حمایت عمیق» تیلرسون از اعتراضات سراسری علیه نظام ولایت فقیه
روند فزاینده‌ی اعتراضات در نفی ولایت فقیه
سازمان جوامع ایرانیان آمریکا در همبستگی با اعتراضات
«جهان نظاره‌گر اعتراضات در ایران است»، ترامپ می‌گوید

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه