اعتصاب طلافروشان و هر اعتصاب و حرکت اعتراضی می‌تواند به سرعت دامنه بگیرد و نظام ولایت فقیه از همین می‌ترسد.

طلا فروشان در یزد، مشهد، تهران، تبریز، روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند؛ اعتراض آنها به کسادی بازار، و فشار واخاذی مالیاتی نظام ولایت فقیه نسبت به کسبه بود.
در مشهد علاوه بر بسته شدن اکثر مغازه‌ها، طلا فروش‌ها در برابر دارایی دست به تجمع زدند.
اعتصاب طلافروشان با خشم و مقابله کارگزاران حکومتی مواجه شد. در تبریز آنها برخی از مغازه‌داران را وادار کردند تا مغازه‌هایشان را باز کنند. لباس‌شخصی‌ها مغازه‌داران را تهدید کردند که اگر مغازه‌ها را باز نکنند، قفل مغازه‌ها را خواهند شکست و مجوز کسب آنها را باطل خواهند کرد.

برخی از ناظران این اعتصاب و نمونه‌های مشابه آنرا حرکت‌هایی در ادامه‌ی قیام ایران تفسیر می‌کنند که بازتاب دهنده‌ی خواست عمومی برای سرنگونی نظام ولایت فقیه است.
نظام ایران، از شکل‌گیری اعتصاب‌ها بیمناک است زیرا به روشنی می‌داند که هر حرکت اعتراضی می‌تواند به سرعت دامنه گرفته و از کنترل خارج شود، چنانکه در مشهد در ابتدا تظاهرات با شعار «مرگ بر گرانی» آغاز شد اما به سرعت به شعار «مرگ بر روحانی» و سپس «مرگ بر خامنه‌ای» بالغ شد.
در چنین زمینه‌‌ای یک اعتصاب صنفی نیز می‌تواند به سرعت تبدیل به یک کارزار سیاسی گسترده شود، از این زاویه می‌توان درک کرد که چرا لباس‌شخصی‌ها طلافروشان تبریز را وادار به باز کردن مغازه‌هایشان کرده‌اند.

در همین زمینه:

کارگران عسلویه وارد اعتصاب می‌شوند
بازاریان بوشهر به اعتصاب فراخوان می‌دهند

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه