مریم رجوی در پیامی ضمن ترسیم ستم مضاعفی که در حق زنان در نظام ولایت فقیه صورت می‌گیرد، تاکید می‌کند که در این سالیان، زنان در صفوف مقدم مبارزه علیه این نظام جای داشته‌اند.

 
خشونت علیه زنان

مریم رجوی، رئيس جمهور برگزیده مقاومت ایران در پیامی به مناسب روز جهانی حذف خشونت علیه زنان، این روز را در ایران، رسوا کننده‌ی «تبهکاری ولایت فقیه» توصیف می‌کند که «حاکمیت‌اش تولیدکننده دائمی خشونت علیه زنان یا حامی آن است. حاکمیتی که در آن تعرض، تهدید، ناامنی، بی‌پناهی، بی‌حقوقی، تحقیر و تبعیض علیه زنان سال به‌سال بیشتر می‌شود. تحمیل حجاب اجباری و مجازات‌ها و اهانت‌هایی که به‌ این منظور به‌زنان روا می‌شود، بخش دیگری از خشونت‌های وقفه‌ناپذیر است.»
در چنین جامعه‌ای «در محیط‌های کار و آموزش و رفت و آمد و خانه و خانواده، تبعیض یا تحقیر زنان یا انواع خشونت‌های کلامی و رفتاری یک اپیدمی سراسری است.»

دخترکان

در زیر سلطه‌ی نظام ولایت فقیه، زن بودن دلیل مجرم بودن و سوژه‌ی ستم قرار گرفتن است، اما اگر این جنس کودک هم باشد، دیگر هرگونه ظلم و تعرضی بر او هموار خواهد شد.
مریم رجوی در پیامش می‌گوید: «از همه فجیع‌تر زندگی غمبار دختربچه‌هایی است که بخش بزرگی از کودکان کار را تشکیل می‌دهند و در همان حال که بدنهای گرسنه و نحیف‌شان بر اثر انواع کارهای سخت مجروح و فرسوده می‌شود، مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرند و هیچ پناهی ندارند.»
کارگزاران ولایت فقیه تایید می‌کنند که «به ۹۰درصد کودکان کار تجاوز می‌شود». و می‌گویند: «سوءاستفاده جنسی، بزرگ‌ترین آسیب برای بچه‌های زباله‌گرد است».
شرایطی، که به ایجاد یک برده‌داری مبتنی بر جنسیت در ایران راه برده است؛ «خرید و فروش دختربچه‌ها که در حاشیه شهرها در میان اقشار به‌شدت فقیر و مبتلا به‌اعتیاد رایج شده، تحمیل نوعی بردگی به زنان محروم است.» زیرا «حقیقت این است که در شرایط حاضر، ولایت فقیه منشأ تشدید و گسترش این روابط ضدانسانی است. از یک طرف با برباد دادن درآمد و ثروت کشور در چاه ویل جنگهای جنایت‌کارانه در منطقه و تحمیل فقر و محرومیت به‌کل جامعه؛ و از طرف دیگر با تصویب و اجرای قوانین ارتجاعی.»


نخستین قربانی

در این نظام، نخستین قربانی فقدان و کمبودها یا اشتباهات نظام حاکم و سیاست‌های غلطی که در پیش می‌گیرد، زنان هستند. مریم رجوی می‌گوید: «بی‌حقوقی و انواع نابرابریها، از جمله تحمیل موقعیت فرودست به‌زنان در محیط خانواده، محرومیت زنان از بسیاری فرصت‌های شغلی، و تبعیض‌هایی که زنان را قربانی اصلی فروپاشی اقتصادی و موج عظیم اخراج و بیکاری کرده، همه‌جا را برای زن ایرانی ناامن کرده است. در دفاع از این ستم‌ها، آخوندها آشکارا با معاهده منع هرگونه تبعیض علیه زنان اعلام جنگ کرده‌اند و پذیرش کنوانسیون حذف خشونت علیه زنان را تهدید موجودیت نظام ولایت فقیه می‌دانند.»


ایستادگی تاریخی

اما در برابر ستمی که بر زنان روا می‌شود، یک ایستادگی تاریخی نیز وجود داشته و دارد، مریم رجوی در این‌باره می‌گوید: «شکنجه‌گاه واحد مسکونی که در دهه ۱۳۶۰ برای خرد کردن زنان مجاهد و مبارز ایجاد شده بود، هرگز از یاد نمی‌رود و آن ‌همه توحش و قساوت در کهریزک و سیاهچال‌های دیگر که نسبت به ‌دختران و پسران دستگیرشده در قیامهای سال ۸۸ صورت گرفت، از یاد نخواهد رفت.
اما زن ایرانی از این موقعیت افتخارآمیز برخوردار است که در مقابل توحش و بربریت آخوند‌ها ایستادگی کرده است. از دختران دانش‌آموز و دانشجویی که در سال‌های اول حاکمیت آخوندها به افشاگری و اعتراض علیه آن برخاستند تا زنان قهرمانی که در اشرف ایستادگی کردند تا شورای مرکزی مجاهدین که یک جنبش مقاومت انقلابی علیه آخوندها را هدایت می‌کنند، همه سد استواری در برابر رژیم ولایت فقیه برپا کرده‌اند.»


در همین زمینه:

استراتژی جدید آمریکا و سلسله اقدامات اجرایی
زلزله کرمانشاه؛ یک زلزله شوم به‌نام ولایت فقیه
نیوت گینگریچ و ضرورت دعوت رسمی از مریم رجوی به آمریکا
پیام‌‌های مریم رجوی و آنتونیو گوترز خطاب به مصیبت‌دیدگان از زلزله

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه