محمدصادق کوشکی «استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران»! در مصاحبه ای با مهر که به تاریخ ۶ تیر ۹۶ منتشر شد، به برخی از واقعیت های تاریخی درباره مجاهدین خلق شهادت داد.
کوشکی، پیش از آنکه «استاد»! یا «عضو هیات علمی دانشگاه»! باشد، یک فرد امنیتی است و آنچه بیان می‌کند پیش از آنکه روایت تاریخ باشد، گزارشی از یک کشاکش تاریخی بین مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی! است.

اسلام فقاهتی
کوشکی در توصیف مجاهدین خلق می‌گوید: آنها «قصاص» را قبول نداشتند و اعلام کردند که «وحشیانه و غیر انسانی است.» کوشکی برای آنکه محتوای ایدئولوژیک مجاهدین خلق را نشان بدهد، تصریح می‌کند که آنها با «حکومت دینی» و «اسلام فقاهتی» مقابله می‌کردند.
خامنه ای در سخنرانی ۳۱ خرداد ۶۰ که علیه رئیس جمهور وقت نظام برای اثبات عدم کفایتش ایراد کرده بود از جمله اتهاماتی را که متوجه او دانسته بود؛ «همکاری با مجاهدین خلق»، و ایستادن در برابر «اسلام فقاهتی» و عدم فرمانبرداری کامل از «ولایت فقیه» بود.


کاملا سیاسی
کوشکی در ۱۵ خرداد ۹۶، در برنامه «جهان آرا» از تلویزیون «افق»، تلاش کرده بود از روی کتابی که در دست گرفته بود و مدعی مستند بودن آن می‌شد، نشان دهد که مجاهدین پیش از آنکه در ابعاد هزاران نفر اعدام شوند در اندیشه خشونت ورزیدن با نظام مقدس! بوده اند. او به سندهایی! درباره خشونت! مجاهدین اشاره کرده بود تا صحت استدلال خود را اثبات کند. در آن نقطه، مصاحبه کننده که می‌خواست صحت استدلال های کوشکی را تایید کند، ‌پرسید: نشریه مجاهد در دسترس عموم هست؟ و کوشکی که فردی اهل علم! و تحقیق! است پاسخ می‌دهد که «در مرکز اسناد انقلاب اسلامی است» و «پژوهشگران می‌توانند مراجعه کنند»؛ البته برای آنکه مخاطبینش دچار این ابهام نشوند که واقعا نشریه مجاهد آزاد شده است، بلافاصله تصریح کرده بود که البته «آن قسمتش هم که عموم می‌توانند مراجعه کنند در این کتاب من است.» [کوشکی، افق و قتل عام دهه ۶۰]
کوشکی در آن مصاحبه از این مقدمه سازی بهره گرفت تا نشان دهد، کشتار گسترده مخالفان در دهه۶۰ از مشروعیت برخوردار بوده است.
این بار اما کوشکی در مصاحبه با مهر ناخواسته به یک شهادت تاریخی گردن می‌گذارد؛ او می‌گوید: «تا قبل از فاز مسلحانه در تاریخ ۳۱ خرداد سال ۶۰، روش سازمان مجاهدین» «کاملا سیاسی بود.»
کوشکی البته فراموش می‌کند که بگوید موج اعدام ها از همان روز ۳۰ خرداد در زندان ها آغاز شده بود. شاید او می‌خواهد به مانند جناح مقابل به تدریج به واقعیت های تاریخی اذعان کند البته با تأخیری ۳۶ ساله!

ارتداد!
خامنه ای در ۱۴ خرداد بر سر قبر خمینی اعلام کرده بود که در درون نظام او جای «شهید و جلاد» عوض شده است؛ منظور خامنه ای آن بود که بخشی از نظام او، کشتگان دهه ۶۰  را شهید می‌دانند و قاتلان آنها را جلاد به شمار می‌آورند. [به عنوان نمونه: دهه ۶۰؛ جلاد و شهید]
در نتیجه منطقی به نظر می‌رسد که مصاحبه کننده مهر این پرسش را در برابر کوشکی قرار بدهد که « چرا جمهوری اسلامی، فضایی را در اختیار سازمان مجاهدین برای سیاست ورزی قرار نداد»؟ و کوشکی تنها یک پاسخ دارد: آنها «مرتد» بودند.
خمینی در حکمی که برای اعدام دسته جمعی مجاهدین خلق در تابستان سال ۶۷ صادر می‌کند آنها را مرتدهای محارب توصیف می‌کند و از جمله دلایل ضرورت اعدام آنها را این می‌داند: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند ...»

معیار دموکراسی
کوشکی در ادامه به واقعیت دیگری اذعان می‌کند؛ گفته های او نشان می‌دهد که مجاهدین خلق در جامعه ایران به عنوان معیار دموکرات بودن شناخته می‌شوند؛ با این تعبیر باید کشتارهای دهه۶۰ را به عنوان کشتار دموکراسی در ایران توصیف کرد.
کوشکی می‌گوید: جناح مغلوب نظام یا همان خط امامی های سابق زمانی که دوباره بعد از دوم خرداد در رأس قوه مجریه قرار گرفتند برای آنکه نشان دهند دموکرات هستند شروع به سخن گفتن از مظلومیت مجاهدین خلق کردند.
کوشکی می‌گوید: «کسانی که بیشترین حکم اعدام یا درخواست اعدام را برای مجاهدین دادند و خود مجاهدین در نشریاتشان از آن ها با عنوان «جلاد» یاد می کردند، بعدها آمدند و ژست گرفتند و نظام را محاکمه کردند که چرا نظام سهم این ها را نداده و چرا روحانیت، انحصارگرایی کرده است».
«برخی از این ها کسانی بودند که می خواستند دست پیش بگیرند که پس نیفتند. برخی چهره ها که امروز در یک جناح خاص حضور دارند، آن زمان در قالب دادستانی آنقدر نسبت به مجاهدین خشن رفتار می‌کردند که اگر به یکی از این مجاهدین می‌گفتند تو را می‌خواهیم به نزد فلانی ببریم، وحشت می‌کرد. به هر حال دوم خرداد شده بود و می‌خواستند ژست دموکراسی بگیرند!»
کوشکی تصریح می‌کند که «این ها از دوم خرداد احساس کردند که فضا، گل و بلبل و دموکراسی است؛ بنابراین می خواستند تصویر قبلی خود در اذهان را از بین ببرند و نسل سوم هم که سابقه قضایی و امنیتی این ها را نمی‌دید، در نتیجه باورش می‌شد.»
«ما نسلی داشتیم که بدنه وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی را می‌ساختند؛ این ها بعدها تبدیل به ایدوئولوگ های دوم خرداد شدند. این ها در روزنامه هاشان ندای «وا مظلومای» مجاهدین خلق را سر می‌دادند.»

اعترافات
با مروری بر سه مصاحبه اخیر کوشکی[شکستن محاصره! دهه۶۰ و دهه ۶۰ و تعویض تاریخی و کوشکی، افق و قتل عام دهه ۶۰] متوجه می‌شویم که او خواسته یا ناخواسته به بخشی از واقعیت های تاریخی اذعان می‌کند. هدف کوشکی از ورود به مصاحبه های اخیر توجیه قتل عام های دهه۶۰ بود اما او وارد زمین بازیی شده است که کنترلی بر تبعات آن نخواهد داشت؛ او با هر قدمی که برای انکار واقعیت بر می‌دارد ناخواسته به بخشی از آنچه اتفاق افتاده است اعتراف می‌کند؛ مصاحبه او با مهر بر همین واقعیت دلالت می‌کند

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه