محدودیت
بعد از برجام جناح روحانی تبلیغات زیادی درباره رفع تحریم ها انجام داد به خصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ولایت فقیه، آنها در نزاع با حریف مدعی دستآوردهای اقتصادی بسیاری در مورد رفع تحریم ها شدند در حالی که در عالم واقع و در گزارش هایی که کم و بیش در رسانه های نظام مقدس! منتشر می‌شود محدودیت های فراوانی که کماکان اقتصاد خلافت اسلامی! در آن گرفتار است دیده می‌شود. از جمله این محدودیت ها، محدودیت های شبکه بانکی ولایت فقیه است که با وجود رفع تحریم های هسته ای کماکان با مشکلات بسیاری مواجه است.

محدتقی وزیری
در تشریح وضعیت رابطه شبکه بانکی نظام با شبکه بین اللملی بانک ها، «ایلنا» مصاحبه ای با محمدتقی ‌وزیری، «مشاور‌ارشد بانک جهانی ‌و استاد دانشگاه ایالتی‌کالیفرنیا» و همچنین از جمله همکاران نظام مقدس! در تاریخ ۳ مرداد ۹۶ منتشر کرده است.


پرسش
ایلنا نخست این پرسش را در برابر محمدتقی وزیری قرار می‌دهد: «‌چرا ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی زمانبر شده و بانک‌های خارجی بزرگ چندان‌تمایلی به ارتباط با بانک‌های ایرانی ندارند؟»

سواپ
محمدتقی وزیری پاسخ می‌دهد: «پیش‌ از تحریم‌ها بانکهای ایرانی جزء سواپ و سیستم بین‌المللی سوئیس بودند و از آن طریق می‌توانستند نقل و انتقال پول را از بانکی به بانک دیگر انجام دهند و ال‌سی باز کنند.» و می‌افزاید زمانی که بانک های جمهوری اسلامی! تحریم شدند دیگر اجازه انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر را نداشتند.

اخراج
در این میان «موسسه سواپ سوئیس»، بانک های خلافت اسلامی! را از این مؤسسه اخراج کردند. در نتیجه پس از پایان تحریم های اتمی، بانک های نظام مجبور به ارائه تقاضای مجدد برای حضور در «سواپ» شدند.

افول
محمدتقی وزیری تصریح می‌کند که «پس‌از لغو تحریم‌ها بانک های ایران شرایط سابق را نداشتند زیرا سبد وامی و سبد سرمایه‌گذاری آنها به صورت نامناسبی‌تغییر یافته بود و با استانداردهای بین المللی منطبق نبود.» او توضیح می‌دهد که « در مدت تحریم‌ها نسبت وام به دارایی بسیار گسترش پیدا کرده بود و سبد سرمایه گذاری بسیار ریسک پذیر شد و همین امر فاصله بانک‌های ایرانی را با استانداردهای جهانی افزایش داد و در نتیجه حضور بانک‌های ایرانی در سواپ سیستم را با مشکل مواجه کرد.» به عبارت دیگر اقتصاد تضعیف شده جمهوری اسلامی! امکان بازیابی موقعیت پیش از تحریم ها را در شبکه مالی بین المللی نداشت و نظام به لحاظ مالی در وضعیتی تقریبا غیرقابل برگشت قرار گرفته است.

واسطه
محمدتقی وزیری می‌افزاید: بانک های جمهوری اسلامی! «نتواستند به صورت مستقیم وارد این مؤسسه شوند و به جای آن با بانک دیگری به توافق رسیدند تا با کمک آن بانک خارجی کارها را انجام دهند.»
محمدتقی وزیری درباره شرایط فعلی بانک های نظام می‌گوید: «ما در حال حاضر با چند بانک خارجی که چندان اهمیت بین المللی ندارند برای نقل و انتقال وجوه در ارتباطیم یکی از آنها بانک رایفیزن زندرال‌بانک اتریش است، که یک مؤسسه مالی خدمات مالی، بانکداری اتریشی است.» و افزود که « ما با کمک این مؤسسه مالی ‌اقدام به ‌انتقال پول به خارج از کشور می‌کنیم که البته هزینه آن هم برای ما کم نیست.»

تعلیق به محال
محمدتقی وزیری در برابر این پرسش که این وضعیت تا کی برای نظام بانکی جمهوری اسلامی! ادامه خواهد داشت، پاسخ می‌دهد: «این رویه تا زمانی که بانکها بتوانند سیستم سبد وامی و سبد سرمایه‌ای خود را با استانداردهای بین المللی منطبق کنند ادامه خواهد داشت.» به عبارت دیگر او موضوع را تعلیق به محال می‌کند.

ادغام
محمدتقی وزیری که همچنین «سفیر اتاق بازرگانی کالیفرنیا و عضو انجمن مالی ایران» می‌باشد، تنها راه برون رفت از تنگانای موجود برای نظام را ادغام در سرمایه داری جهانی می‌داند، و می‌گوید: «تا زمانی که ارتباط بین‌المللی نداشته باشیم کاری از پیش نخواهیم برد.»

واقعیت ناتمام
محمد تقی وزیری «مشاور ارشد بانک جهانی» تمام! واقعیتی که اقتصاد نظام در آن گرفتار است را در این عبارات خلاصه می‌کند: «استاندارد بین‌المللی و فاینانس ما بسیار کند شده و تا زمانی‌که فرایند مالی ما با استانداردهای بین‌المللی تطبیق نداشته باشد نمی‌توانیم پول خود را دریافت کنیم و عادی سازی تجارت به بهینه کردن وضعیت مالی ما بر می‌گردد و اینکه سیاست‌های مالی و مالیاتی ما باید تغییر کند تا به استانداردهای بین‌المللی دست پیدا کنیم.»

تحریم
اما این همه ماجرایی نیست که اقتصاد ولایت فقیه در آن گرفتار آمده است، تحریم هایی که ۳ مرداد در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، به طور حتم شرایط را از این هم برای نظام بانکی جمهوری اسلامی! دشوارتر خواهد کرد.
خلافت اسلامی! در جبهه های مختلف در حال شکست خوردن است؛ در زمینه اتمی نه تنها مجبور به سرکشیدن جام زهر شد بلکه تبعات اقتصادی یک پیشروی! به سرانجام نرسیده را باید پذیرا باشد. اکنون نشانه گرفته شدن نظام و ستون فقراتش ـ سپاه ـ در تحریم های جدید آمریکا، دست آن را در زمینه تسلیحاتی، تروریسم و نقض حقوق بشر بسیار بسته تر خواهد کرد. در هرجایی راه نفس خلیفه بسته شود تنفس برای مردم راحتتر خواهد شد.

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه