حامیان ارتباط با نظام مقدس! به جای اذعان به لیست‌گذاری تروریستی سپاه، فقط از اعمال تحریم‌ها علیه ‌آن سخن می‌گویند تا راه را برای ادامه‌ی ارتباط با سپاه هموار کنند.

ترویج کذب

صاحبان منافع ارتباط با خلافت اسلامی! می‌کوشند تا به جای اذعان به قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی آمریکا، اینرا به اذهان بباورانند که سپاه تنها در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری جا گرفته است.

 واقعیت

هدف آنها این است که از اهمیت این لیست گذاری در افکار عمومی بکاهند تا در ادامه بتوانند روابط خود را با صدها شرکت وابسته به سپاه به نحوی ادامه دهند. اما واقعیت چیست؟ آیا سپاه در لیست تروریستی قرار گرفته است؟

 دو لیست

دولت آمریکا دارای دو لیست اصلی تروریستی است؛ یکی از این دو لیست، FTO  یا لیست سازمان‌های تروریستی خارجی‌ست که به گروه‌ها و سازمان‌ها اختصاص دارد. این لیست تحت مسئولیت وزارت خارجه اعمال می‌شود. لیست دیگر، با نام لیست تروریست‌های ویژه جهانی است که می‌تواند فراتر از گروه‌ها و سازمان‌ها، طیف وسیعی از نهادهایی که تروریسم را تأمین مالی می‌کنند یا به‌عنوان  پوششی برای تروریسم مورد استفاده قرار می‌گیرند را نیز در بر می‌گیرد.

 تروریست‌های ویژه جهانی

تا آنجایی که به دولت آمریکا بر می‌گردد، سپاه در لیست تروریست‌های ویژه جهانی گنجانده شده است. کارشناسان بر این باورند که این اقدام، عملی بسیار هوشیارانه بوده است زیرا لیست تروریست‌های ویژه جهانی امکانات بیشتری را در اختیار دولت آمریکا قرار می‌دهد. این‌بار لیست گذاری محدود به خود سپاه نخواهد بود، این لیست قابلیت افزوده شدن نام تمامی فرماندهان بالای سپاه را نیز دارد. در حالی که لیست FTO از چنین امکانی برخوردار نبود.

 قابلیت‌ها

لیست تروریست‌های ویژه جهانی همچنین از این قابلیت برخوردار خواهد بود که تمامی ارگان‌های پوششی سپاه که از آن برای تامین مالی استفاده می‌کند را نیز در بر بگیرد، از جمله تعاونی‌های مالی سپاه. همچنین بنیادهایی که در ارتباط با سپاه قرار دارند؛ مانند «کمیته امداد امام»، «ستاد اجرایی فرمان امام» و... که تماما می‌توانند در این لیست گنجانده شوند.

در استراتژی جدید آمریکا علیه خلافت اسلامی! یکی از محورها به قطع شریان‌های مالی سپاه اختصاص داشت. لیست تروریست‌های ویژه جهانی به دولت آمریکا امکان می‌دهد که بدون طی کردن پروسه‌های طولانی، نهادهای وابسته به سپاه یا مرتبط با آن را در لیست تروریستی قرار دهد. کارشناسان این نوع لیست گذاری سپاه را به‌عنوان مرگبارترین نوع لیست گذاری توصیف می‌کنند.

 در همین زمینه:

سخنرانی ترامپ درباره استراتژی جدید آمریکا علیه خلافت اسلامی!

استراتژی جدید آمریکا و سلسله اقدامات اجرایی

استراتژی جدید آمریکا، فاکس نیوز و مواضع مجاهدین خلق

ترامپ در سخنرانی اعلام استراتژی جدید، درباره‌ی برجام چه گفت؟

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

  

نوشتن دیدگاه