مریم رجوی در سخنرانی خود، سپاه را به‌عنوان مانع اصلی در برابر تغییر در ایران توصیف کرد.

مانع اصلی

مریم رجوی در سخنرانی‌یی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۶ در پاریس، بر نقش محوری سپاه در حفظ و تداوم نظام ولایت فقیه در ایران دست گذاشت و آنرا مانع اصلی ایجاد تغییر در ایران توصیف کرد.
مریم رجوی به موضوع مالباختگان موسسات اعتباری در ایران اشاره کرد که سپرده‌های خود را در این موسسات از دست داده‌اند؛ شرایطی که حداقل زندگی یک‌چهارم ایرانیان را دستخوش آثار منفی خود کرده است.
مریم رجوی تصریح کرد که در پشت این موسسات مالی سپاه قرار دارد و در حالی که بخش عمده اقتصاد ایران در اختیار سپاه می‌باشد اما درآمدها و ثروت کشور به‌جای «سرمایه‌گذاری در کشور، توسط همین سپاه پاسداران به‌چاه ویل سرکوب و تروریسم ریخته می‌شود.»
مریم رجوی تاکید کرد که تمامی جنگ افروزی‌های سپاه در کشورهای منطقه «برخاسته ‌از بحران سرنگونی در داخل ایران است.»

سپاه و سرکوب

رئيس جمهور برگزیده مقاومت، گفت: «اگر ولایت فقیه در داخل ایران این همه منفور نبود، به‌سپاه پاسداران و نیروی قدس و یک دوجین گروه آدمکش در منطقه نیاز نداشت. و اگر ولایت فقیه بی‌ثبات نبود،‌ خود را به‌صورت فرساینده‌یی در جنگ‌های منطقه گرفتار نمی‌کرد.
خامنه‌ای و سران سپاه بارها گفته و تکرار کرده‌اند که اگر در سوریه و عراق نجنگند، باید در تهران و همدان و اصفهان خط ببندند. راستی آن‌ها از چه می‌ترسند که مجبور به خط‌بستن در شهرهای ایران هستند؟ بسیار روشن است،‌ از رو رودر‌رو شدن با مردم ایران. آنها با همه بگیر و ببند و اختناقی که حاکم کرده‌اند، شب و روز از مردم ایران می‌ترسند.»


آلترناتیو

مریم رجوی در ادامه افزود: «نارضایتی و اعتراض‌های روزانه در ایران، به‌ این دلیل برای آخوندها خطرناک است که می‌بینند یک مقاومت و آلترناتیو آماده و محکم و مصمم درکار است که می‌تواند آینده را به‌سود آزادی ایران شکل بدهد. آن‌ها به‌این دلیل به‌شدت می‌ترسند که می‌بینند مردم ایران به‌چنین آینده‌یی چشم دارند آینده‌ای روشن و پر امید و به‌چنین مقاومت و آلترناتیوی پشتگرم‌اند.»

ضرورت قاطعیت

مریم رجوی در ادامه ضمن استقبال از مواضع اخیر علیه سپاه در سطح بین‌المللی آنرا ناکافی دانست، زیرا پیشتر سیاست مماشات جامعه‌ بین‌المللی موجب رشد تهدید سپاه شده است، و اکنون نیز سپاه با استفاده از «همراهی دیپلماتیک و تجاری اروپا به‌‌سود سیاست خطرناک خود بهره‌برداری» می‌کند. مریم رجوی به اتحادیه اروپا توصیه کرد که به جای آن سیاست اشتباه، «سیاست خود را در قبال این رژیم، یک‌سویه» کنند و «قاطعیت در پیش» بگیرند.

فراخوان مریم رجوی

مریم رجوی در پایان «از جانب مردم و مقاومت ایران همه دولت‌های غرب را فرا» خواند که از جمله:
-«سپاه پاسداران را به‌عنوان یک نیروی تروریستی اعلام» کنند. «و از دسترسی این نیروی تبهکار و تمامیت رژیم به‌ نظام بانکی جهانی جلوگیری» کنند.
-«در مورد جنایات رژیم ولایت فقیه، به ویژه قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ از شورای امنیت ملل‌متحد» بخواهند «با تشکیل یک دادگاه ویژه یا ارجاع موضوع به دادگاه جنایی بین‌المللی ترتیبات محاکمه سران این رژیم را فراهم کند.»
او در پایان تاکید کرد که «به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان جایگزین دمکراتیک دیکتاتوری مذهبی و تروریستی، لازمه‌ی پایان دادن و جبران سیاست فاجعه بار مماشات آمریکا و اروپا در سالیان گذشته است.»

در همین زمینه:

تظاهرات پاریس و پیام مریم رجوی
انعکاس تظاهرات هزاران ایرانی در پاریس در صدای آمریکا
اسکای نیوز، شورای ملی مقاوت و تظاهرات مالباختگان در تهران
استراتژی جدید آمریکا، فاکس نیوز و مواضع مجاهدین خلق
استراتژی جدید آمریکا و سلسله اقدامات اجرایی

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

مقاله صوتی: سخنرانی مریم رجوی در پاریس: سپاه مانع اصلی‌ست 

نوشتن دیدگاه