مریم رجوی در پیامش به‌مناسبت سال نو میلادی یادآوری کرد که مسیح گفته است: بزرگی در خدمت کردن به دیگران است.


هدیه مریم عذرا

مریم رجوی در پیامش خطاب به ایرانیان مسیحی و سایر مسیحیان جهان، میلاد عیسی مسیح را تبریک گفت.
او پیام خود را با درود به مریم عذرا آغاز کرد که «با رنجی عظیم و ابتلایی سنگین، ‌در شبی تیره و ظلمانی، مسیح ـ کلمه عشق و امید، پیام شورش بر ظلم و تزویر و نغمه روشنایی و آزادی ـ را به جهان هدیه کرد.»
در توصیف مریم رجوی، آمدن مسیح به‌مثابه ظهور کسی بود «که پناه فقیران و مستمندان شد. صدای سرکوب‌شدگان و نور چشمان آنهایی شد که تاریکی وجودشان را فراگرفته بود. و قدرت کلام آزادگانی شد که بر ظلم و بدی و تباهی می‌تاختند.»

راز زندگی والاتر

از نگاه مسیح راز زندگی والاتر در کلمه‌ی خدمت نهفته بود؛ او گفت: «هر چه بیشتر به دیگران خدمت کنید، بزرگتر خواهیـد بود، زیـرا بزرگـی در خدمت کـردن است».
رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: «ما، با پیروی از درس جاودان او، با الهام از رنج‌ها و پایداری او، مقاومت‌ برای آزادی را بزرگ‌ترین خدمت به خدا و خلق یافتیم: مبارزه برای آزادی مردم ایران و سرنگونی رژیم ولایت فقیه.»


پایان دین‌فروشان

در آغاز سال نو میلادی، مریم رجوی آرزو کرد که «با رنج و تلاش مقاومت و مردم ایران و لطف خدای بزرگ و پیام مسیح، ایران، از شقاوت دین‌فروشان رها شود و پرتو آزادی و عدالت، بر میهن و ملت اسیر ما بتابد و تبعیض دینی و بنیادگرایی وتروریسم این رژیم در منطقه، با برابری و برادری و صلح، جایگزین شود.»


پیکار رهایی‌بخش

رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پایان تاکید کرد: «با الهام از مسیح و مریم عذرا، پیکار رهایی‌بخش را هرچه گسترده‌تر می‌کنیم؛ تا استبداد و جنگ و فقر و زن‌ستیزی مغلوب آزادی و صلح و رهایی شود.
بی تردید استبداد مذهبی سرنگون می‌شود و بهار آزادی و دمکراسی ایران را فرا خواهد گرفت.»

نوشتن دیدگاه