نظام ولایت فقیه با حضور نظامی در خیابان‌های مشهد تصور کرد که راه خیزش را خواهد بست اما جرقه‌ی مشهد در کرمانشاه شعله کشید.


مشهد در قرق

پس از خیزش مردم در مشهد، نیروهای ضد شورش و سپاه با تجهیزات کامل در خیابان‌ها و میدان‌های شهر مستقر شدند؛ هدف آن است که برای بار دیگر مردم امکان جمع شدن و شکل‌دهی به تظاهرات را نداشته باشند. نظام می‌خواهد با نشان‌دادن یگان‌های موتورسوار و ماشین‌های آبپاش به مردم اینطور نشان دهد که بر شهر مسلط است اما، سرکوب‌گران از یاد می‌برند که جبهه‌ی مقابله‌ی مردم ایران با آنها تنها محدود به مشهد نبوده و نیست، همیشه از نقطه‌ای دیگر می‌توان به دشمن ضربه زد و این نقطه‌ی آسیب‌پذیر خود را در ۸ دی در کرمانشاه نشان داد.

خروش در کرمانشاه

مردم کرمانشاه در ۸ دی در همبستگی با مردم مشهد به صحنه آمدند و تظاهرات «نه به گرانی» را با شعار «نان، کار، آزادی»، این‌بار در کرمانشاه سازمان دادند. افزون بر آن شعارهای مردم «مرگ بر دیکتاتور»، «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم»، «مرگ بر روحانی» و « زندانی سیاسی آزاد باید گردد» بود.
نیروهای ضد شورش در سطح شهر کرمانشاه مستقر شدند تا مگر مانع از شکل‌گیری تجمع شوند اما قدرت جمعیت فراتر از محاسبات سپاه و خامنه‌ای بود. یگان ویژه با ماشین آبپاش درصدد پراکنده ساختن مردم بر‌آمد، راه به جایی نبرد زیرا مردم صحنه را ترک نکردند، آنها با شعار «بیشرف بیشرف» به توصیف نیروهای سرکوب پرداختند، و در ادامه مسیر با مخاطب قرار دادن خامنه‌ای شعار می‌دادند: «ملت گدایی می‌کند آقا خدایی می‌کند».
مردم کرمانشاه با به چالش کشیدن سپاه و دخالت‌های آن در کشورهای منطقه، به خرج مردم ایران، شعار می‌دادند: «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»
اخیرا در گزارش‌های منتشر شده آمده بود که از طرف سپاه، بودجه‌ای معادل ۱۵۰ سال کرمانشاه هزینه‌ی بر سر کار ماندن اسد در سوریه شده است. [زلزله کرمانشاه؛ بودجه ۱۵۰ سال کرمانشاه خرج یک‌سال بشار اسد می‌شود] به نظر می‌رسد زمان حسابرسی از سرمایه‌های به یغما رفته‌ی مردم ایران نزدیک می‌شود.


در همین زمینه:

خیزش کرمانشاه در امتداد مشهد
مشهد به پاخاست
خیزش مشهد؛ نیروی انتظامی می‌گریزد
خراسان علیه نظام ولایت فقیه

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه