مریم رجوی گفت: «دیکتاتوری فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملی و مقاومت و پایداری و استمرار قیام‌های حق‌طلبانه» مردم، «بدون تردید شکست خواهد خورد.»


به‌دنبال خیزش مردم کرمانشاه و سایر شهرهای ایران با شعار «یا مرگ یا آزادی»، «مرگ بر روحانی»، «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به مردمی که در برابر «گرانی و فقر و فساد» دست به اعتراض زده‌اند، درود فرستاد.
مریم رجوی تصریح کرد: «دیروز مشهد، امروز کرمانشاه و فردا سراسر ایران، این قیام ناقوس سرنگونی دیکتاتوری سراپا فساد آخوندی و طلوع دموکراسی، عدالت و حاکمیت مردمی را به صدا در آورده است.»

مریم رجوی تاکید کرد که «دیکتاتوری فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملی و مقاومت و پایداری و استمرار قیام‌های حق‌طلبانه» مردم، «بدون تردید شکست خواهد خورد.» او از «عموم مردم به‌ویژه جوانان و زنان در سراسر کشور» خواست که به قیام «نه به گرانی» بپیوندند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت افزود: «پرونده چهار دهه حکومت ملایان چیزی جز گرانی و فقر و فساد، شکنجه و اعدام و کشتار و جنگ‌افروزی نیست. بخش عمده سرمایه‌های مردم، از جمله پولهای آزاد شده در توافق اتمی صرف ماشین سرکوب و اختناق و صدور تروریسم و جنگ‌افروزی می‌شود یا توسط سرکردگان رژیم چپاول می‌شود. سرنگونی فاشیسم دینی اولین قدم برای برون‌رفت از بحرانی است که هر روز تشدید می‌شود.»
مریم رجوی خطاب به جامعه جهانی گفت: «رژیم آخوندی هیچ آینده‌یی ندارد، سرمایه‌گذاری روی آن محکوم به شکست است و زمان آنست که جامعه جهانی سرنوشت خود را به این رژیم گره نزند و مقاومت مردم ایران را برای سرنگونی آن به‌رسمیت بشناسند.»در همین زمینه:

پیام کرمانشاه؛ پایان «خدایی آقا»
خیزش کرمانشاه در امتداد مشهد
مشهد به پاخاست
خیزش مشهد؛ نیروی انتظامی می‌گریزد
خراسان علیه نظام ولایت فقیه

 

نوشتن دیدگاه