کنفرانس حسین ربوبی در شبکه تصویری ایران آزادی - ۲۰ دی ۹۶

قیام چطور بوجود اومد؟ همیشه قیامها نقطه اوج یك مجموعه نارضایتی هاست كه توی یك جامعه وجود داره و ازطرف حكومتها به او به هردلیلی جواب داده نمیشه كه طی مراحلی به اعتراض و تجمع واعتصاب می‌انجامه و بازهم وقتی از طرف حكومت ها به اون خواسته ها بی اعتنائی صورت می‌گیره و پاسخ مناسب داده نمیشه خواهی نخواهی به قیام منجر می‌شه.
می‌خوام این رو بگم كه قیام یك امر قانومندی هست نه یك چیز خلق الساعه و این موضوع خیلی مهمی است وقتی می‌گیم قانونمند یعنی چه رژیم بخواد چه نخواد ریل خودش را طی می‌كنه. اگر هر رژیمی نمی‌خواد با چنین سونامی مواجه بشه باید از قبل فكرش را بكنه و وقتی به هردلیل این كار را نكنه و مثل این نظام ولایت فقیه نخواد و نتونه پاسخ نیازها و خواستهای مردم رو بده دیگه شرایطی پیش میاد كه كاری هم از دستش ساخته نیست.

در رابطه با قیام اخیر كه دیگر سر بازایستادن رو هم نداره باید قبل از هرچیز بدونیم این ها نتیجه سالهای جنایت و غارتگریهای این رژیم فاسد و جنایتكار هست كه از روز اول با غصب و دزدیدن حق حاكمیت از مردم ایران شروع كرد، خوب حالا نتیجه اش را داره می‌بینه. در صحبتهای قبلی در همین برنامه در حالیكه هنوز قیامها شروع نشده بود به ولی فقیه گفتیم سی ونه سال باد كاشتی خواهی نخواهی طوفانش را درو خواهی كرد طوفانی كه ریش و ریشه‌ات را خواهد سوزوند. و حالا داریم به چشم می‌بینیم كه چطور قانونمندی داره عمل می‌كنه.
الان پانزدهمین روز قیام هست و تازه ولی فقیه دیروز بعدازسكوت دوهفتگی به میدان آمد و بخلاف یاوه ای كه جعفری سركرده پاسدارها هفته قبل گفت كه قیام تمام شد و بخلاف ادعای دروغ روحانی شیاد كه به رئیس جمهور تركیه گفت این ناآرامیها دو روزه پایان می یابد!!. خامنه ای با واژه اینكه اینها «دست بردار نیستند» بر استمرار قیام اعتراف كرد.
با این توضیحات به سئوالاتی كه ازطرف شما رسیده می‌پردازیم:


پرسش: چرا خامنه ای بعد از ۲ هفته سكوت وارد صحنه و موضعگیری شد؟

حسین ربوبی: خامنه ای ابتدا یك اشتباه محاسبه فاحش درباره این قیام داشت. او این همانی با قیام سال ۸۸می‌كرد. فكر می‌كرد كه با فضای رعب و وحشتی كه ایجاد كرده و با بگیر و ببندهائی كه به اون متوسل می‌شه بخصوص با اختلالاتی كه در شبكه های ارتباطی و اینترنتی ایجاد كرده قیام متوقف می‌شود. وبا این خام خیالی ابلهانه كه البته خاص او نیست همه دیكتاتورها در مرحله پایانی دچار این توهمات و اشتباه محاسبه ها شده اند و می‌شوند. می‌تواند قیام را سركوب كند. كم هم نگذاشت اگه یادتون باشد همان روزهای اول سردژخیم خودش را به صحنه فرستاد و ازدادستانها خواست با قاطعیت بیشتر به شلیك و آتش و خونریزی بپردازند و بقول خودشان با اغتشاشگران برخورد كنند. ولی همانطوریكه در توضیحات مقدماتی اشاره كردم قیام قانونمند است و نمی‌توان به دلخواه با آن برخورد كرد.
خامنه‌ای همه راههای ممكنه را هم برای متوقف كردن موج قیام تجربه كرد. بطور مشخص موضع ضد تظاهراتش بود كه با فضاحت باور نكردنی مواجه شد. خوب برای هررژیمی كه هنوز درحاكمیت است انبوهی جمعیت فراهم كردن برای اینكه یك حركت نمایشی حداقل درمعرض دید عموم قرار بده خیلی كارسختی نیست ولی این رژیم مفلوك كه در ضد تظاهراتش ماگزیمم ۴۰۰۰ نفر را توانست آنهم درپایتخت كشور از مزدورانش را جمع كند خوب ولی فقیه را از خواب خرگوشی بیدار كرد و نهایتا مجبور شد به صحنه بیاید بخصوص با یك عنصر جدی هم مواجه بود و آن ریزش مستمر نیروهایش بود. بنابراین بطور مشخص بعد از تركیدن فضاحت بار بادكنک ولایت در روزی كه برایش سراپا آماده مانور قدرت شده بود درهمان روز ۹دی كه بیش از ۴۰شهر به پا خاستند. بناچار این قیام و قیام آفرینان مجبورش كردند به صحنه بیاید ونه تنها مانند سلفش شاه خائن به این وسیله به دریافت صدای انقلاب مردم اعتراف كرد بلكه آدرس آلترناتیوش را هم بدهد.


پرسش: چرا خامنه ای به عدم رضایت مردم از نظام اعتراف كرد؟ این كه به نفع او نبود؟

حسین ربوبی: اگر روی حرفهای خامنه ای دقت كنید درست است كه به این عدم رضایت مردم بقول خودش اعتراف كرد ولی با شیادی و دجالیت سعی كرد كه آنرا خیلی مینمیزه كند و ناچیز جلوه بدهد. آخر مسئله از این حرفها گذشته كه او بخواهد اعتراف بكند یا نكند. او كه خودش بزرگترین سارق تاریخ ایران است در وحشت ازخشم مردم دزدیهای دستگاه فاسد و غارتگری كه برسرنوشت مردم حاكم كرده را و چپاول وغارت دهها میلیارد دلار سرمایه های مردم ایران توسط ارگانهای تحت سیطره خود و دیگر سران رژیم را نیز ناچیز جلوه داد . به حرفهائی كه زده لطفا توجه كنید: «صندوقهای مشكل دار یا بعضی ازموسسات مالی مشكل دار، بعضی ازدستگاههای مشكل دار، بعضی ازمردم را ناراضی كرده اند .»
باز توجه كنید:
«آن تمناهای مردمی یا درخواستهای مردمی یا اعتراضهای مردمی در این كشور همیشه بوده، الان هم هست ..... هیچ كس هم با این ها مخالف ومعارضه ندارد، باید به این حرفها رسید باید گوش كرد باید شنید. باید درحد وسع و توان به آنها پاسخ داد.»
تاجائی كه می‌گوید: «خود بنده هم مسئولم همه مان باید دنبال كنیم» كسی كه همواره سعی كرده خودش را ورای مشكلات نشان بدهد. حالا به این ذلت دچار شده است.
خلاصه اینكه این اعترافها البته به نفع او نیست ولی راه و چاره دیگری نداشت و ندارد.


پرسش: اعتراف خامنه ای به واقعیت مشكلات و دردهای مردم و فاصله مردم از رژیم بیانگر چیست؟

حسین ربوبی: جواب این اعترافات بیانگر وضعیت انفجاری جامعه بخاطر فقر گسترده ناشی از چپاول دستگاههای حكومتی است. بیانگر ابراز وحشت ولی فقیه نسبت به نیروی كانونی سرنگون كننده آنست. بیانگر اینست كه رژیم هیچ چاره ای برای این معضلات ندارد. مسئله الان برسر جارو شدن نظامش است بنابراین اعتراف خامنه ای به این واقعیت های مشكلات مردم هرچند هم آنرا با دجالیت مینیمزه كند ولی این نشان می‌دهد كه نمیتوانند چشمان را برروی این مسائل ببندند.
به یك نمونه ازدرون خود نظام توجه كنید:
روزنامه حکومتی اعتماد روز ۱۶دی نوشت:
«می شود مثل همیشه پیرامون اعتراضات و اغتشاشات اخیر کلیشه گذاشت و شعار داد و مسأله را تمام شده تصور کرد. می‌شود نهاد ناآرام جامعه را نادیده گرفت، می‌شود چشم‌ها را بست موضوع را به گرانی نسبت داد می‌توانیم همه کاسه و کوزه‌ها را بر سر تلگرام بشکنیم و آن را ببندیم و خوشحال که از ماجرا طرفی هم بسته‌ایم و سودی هم برده‌ایم. اما باید این ساده‌انگاری‌ها را کنار گذاشت و صدای بلند هشدارها را شنید».


پرسش: چرا خامنه ای برای تمام مشكلاتی كه به آنها اعتراف كرد ولی برای حل آنها مسئولیت نپذیرفت و پاسخ درستی به آنها نداد؟

حسین ربوبی: چون این مشكلات پاسخی جز سرنگونی نظامش ندارد. اگر ولی فقیه می‌توانست به این معضلاتی كه الان متراكم شده راه كاری می‌داشت خوب این را نه تنها ماهها قبل بلكه سالها قبل عمل می‌كرد. بنابراین راه حلی ندارد جز همانطوریكه گفتم مینمیزه كردن مشكلات و از این ستون به آن ستون فرج است كردن. ولی دیگر عمر دجالگری بسرآمده و بگفته رهبر مقاومت درچهارمین پیامی كه روز ۱۶دی تحت عنوان موقعیت انقلابی استراتژی قیام دادند یك راه حل بیشتر دربرابر نظام ولی فقیه باقی نمانده:
«به خلیفه ارتجاع می‌گوئیم: ۳۰سال ولایت و سلطنت مطلقه با ارتزاق از جنگهای كویت و افغانستان و عراق و ارتزاق از مماشات و القاعده و داعش بس است. حالا دیگر بلندشو والا مردم از تخت ولایت بلندت می‌كنند و بر زمین می‌كوبند.»


پرسش: خامنه ای تحت چه عنوانی مجاهدین را در صحنه قیام مطرح كرد و هدفش از ارائه چنین تصویری از مجاهدین چه بود؟

حسین ربوبی: خامنه ای تحت عنوان یكی از پایه های قیامی كه جریان دارد به مجاهدین پرداخت. اجازه بدهید به صحبتهای خود خامنه ای در این رابطه اشاره كنم.
«قرائن و شواهد اطلاعاتی نشان می‌دهد که این قضایا سازماندهی شده بوده
و در شکل‌گیری آن یک مثلث فعال بوده است. یک رأس این مثلث، آمریکا و صهیونیستها بودند
رأس دوم این مثلث یکی از دولتهای پولدار خلیج‌فارس است و رأس سوم سازمان منافقین هستند و از ماهها قبل آماده بودند. از ماهها قبل اینها آماده بودند. خود رسانه‌های منافقین اعتراف کردند. فراخوان را هم اونها دادند، شعار «نه به گرانی» بگذارند. خب این شعاری است که همه خوششان می‌آید.
برای سازماندهی و عملیات دو قرارگاه فرماندهی در همسایگی ایران تشکیل شده بود یکی از این قرارگاهها برای هدایت عملیات در فضای مجازی و قرارگاه دوم برای مدیریت اغتشاش‌ها بود در این چند روز به ایران خسارت زدید. این کار بی‌تقاص نخواهد ماند با کسانی که هیجانی وارد ماجرا شده‌اند چه دانشجو چه غیر دانشجو باید صحبت و روشنگری کرد. اما حساب منافقین جداست این‌ها از ماه‌ها قبل آماده بودند رسانه‌های منافقین اعتراف کردند در همین روزها. گفتند ما در ارتباط با آمریکایی‌ها بودیم. از چند ماه قبل نسبت به این قضیه که سازماندهی کنند، بروند این و آن را ببینند کسانی را در داخل نشان کنند پیدا کنند که بهشان کمک کنند تا بیایند به مردم فراخوان بدهند.
ملاحظه می‌كنید كه تمام تلاشش اینست كه بگوید در این قیام دست خارجی هم توی كار بوده و فقط مجاهدین نبوده اند. این حرفی است كه حرفهای ماههای آخر رژیم شاه شنیده می‌شد كه قیام های منتهی به انقلاب ضدسلطنتی را به خارجیها نسبت می‌داد و درست مثل حرفهای خامنه ای كه شاه هم می‌گفت از مرزها می‌آیند. وهزار رطب ویابسی كه ولی فقیه بافته است.


پرسش: مگر خود رژیم اعلام نكرده بود كه این قیام تمام شده است؟ آیا این با صحبت‌ها و موضعگیری خامنه ای در تناقض و تعارض نیست؟

حسین ربوبی: رژیم ادعای پایان یافتن قیام را به پشتوانه ضدتظاهراتهائی كه تدارك دیده بود می‌كرد. می‌دانید كه عوامل ریز و درشت رژیم به صحنه آمدند و ادعا كردند كه قیام تمام شد. حتی از سركرده نیروی انتظامی و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی هم القا می‌كردند كه قیام تمام شده است. بعنوان مثال سركرده نیروی انتظامی جعفری درتلویزیون رژیم ظاهر شد و رسما ادعا كرد كه فتنه تمام شد و یكسری دروغهای دیگر. پشتوانه این ادعاها ضدتظاهراتی بود كه روزهای گذشته راه انداخت درصورتی كه این ضدتظاهرات تاثیر عكس داشت. رژیم وقتی دید ضدتظاهراتها هیچ مسله ای از او حل نكرد بلكه بالعكس به ضدخودش منجر شد بطوریكه همه نیروهای خودش در داخل و همه حامیان مماشاتگر بین المللی او هم می‌بینند، دیگر امیدش را به تمام شدن قیام ازدست داد. یعنی نمی‌شود صورت مسئله را از روی تابلو پاك كرد. اینكار حتی صدای عوامل خود رژیم راهم درآورد:
اعتماد ۱۶ دی می‌نویسد: چنانچه با واقعیت‌های اجتماعی به‌عنوان یک پدیده، برخوردی ساده‌انگارانه و سطحی صورت گیرد، هرگز امکان حذف و برطرف شدن آن طبق خواست ما فراهم نخواهد شد».
یا روزنامه جمهوری ۱۶ دی می‌نویسد: «اگر غفلتها و اشتباهات رو به فزونی گرفت و به عادت و رویه تبدیل شد؛ نه از «تاک» نشان ماند نه از «تاک نشان»!»
بنابراین این اعترافات خامنه ای با صحبتهائی كه قبلا شده درتعارض است زیرا دجالگری ضدتظاهرات به شكست مفتضحانه ای مواجه شد.


پرسش: اعتراف خامنه ای به واقعیت حضور مجاهدین در قیام چه بود؟ این كه به ضرر خامنه ای بود، خامنه ای از طرح این موضوع چه هدفی را دنبال می‌كند؟

حسین ربوبی: خامنه ای راجع به حضور مجاهدین درقیام گفت:

مجاهدین «از ماهها قبل آماده بودند... از چند ماه قبل نسبت به این قضیه که سازماندهی کنند، بروند این و آن را ببینند. کسانی را در داخل نشان کنند، پیدا کنند که بهشان کمک کنند، تا بیایند به مردم فراخوان بدهند. فراخوان را هم آنها دادند. شعار «نه به گرانی» بگذارند. خب این شعاری هست که همه خوششان می‌آید. با این شعار [توانستند]یک عده‌یی را جذب کنند. بعد خودشان بیایند وسط، اهداف خودشان را دنبال کنند، مردم را هم دنبال خودشان بکشند».

خامنه ای علیرغم این اعتراف ولی تمام تلاشش را هم كرد كه بگوید جریان كوچكی بوده  است بطوریكه سیل خروشان قیام در۱۳۱شهر و تمامی استانهای كشور را «آتش بازی وشیطنت كاری » گروهی اندك خواند. یعنی مینمیزه كردن حركت .

 

  پرسش: از سخنرانی خامنه ای چه نتایجی می‌توان گرفت؟

 حسین ربوبی: دریك كلام آخوندهای حاكم باید از سلف خودشان درس بگیرند كه این عذر و بهانه ها هیچ درد را دوا نمی‌كند و تنها راه همانست كه مردم ایران با تمام قدرت و توان فریاد می‌زنند كه «خامنه ای حیا كن حكومت را رها كن» و البته مملكت را رها كن  والا مردم ایران تو و حكومت جنایتكارت را برای همیشه به زباله دانی تاریخ خواهند فرستاد.

 

  پرسش: چطور می‌توان اعتصابات سراسری را برگزار كرد؟ و در صورت اعتصاب چطور می‌توان از آنها حمایت كرد؟

 حسین ربوبی: اعتصابات سراسری طبعا درپروسه پیشرفت قیام شكل می‌گیره كه خودش كمك كننده به قیام است و باید همانطوریكه همه باید در قیام شركت كنند در اعتصابات هم باید هم شركت كرد و هم به آنها یاری رساند. اعتصابات دراقشار مختلف البته مدتهاست جریان داشته و دارد اعم از غارت‌شدگان و كارگران و دانشگاهیان و فرهنگیان و نفتگران و سایر اقشار ولی درجریان پیشرفت و تداوم قیام این اعتصابات نقش بسیار بارزی در فلج شدن رژیم ایفا می‌كنند.

 

  پرسش: آیا امكان همبستگی واقعی و عملی جریانات اپوزیسیون خارج از كشور وجود دارد؟ و جبهه همبستگی ملی چه اقدامی در این جهت در این روزهای حساس قیام انجام می‌دهد؟

 حسین ربوبی: جبهه همبستگی با همین هدف تاسیس شده است وبطور خاص درپیشرفت  قیام نقش جبهه همبستگی بعنوان حفاظ این قیام می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا كند. رهبر مقاومت برادر مسعود در پیام روز ۱۶ دیماه دراین رابطه می‌گویند:

«شورای ملی مقاومت به دور از هرگونه تنگ نظری و پافشاری بر سر مواضع و برنامه ومصوبات خود، پیوسته به «جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی» فراخوان  داده و اعلام كرده است كه آماده همكاری با همه نیروهای جمهوری خواهی است كه با التزام به نفی كامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یك نظام سیاسی دمكراتیك و مستقل و مبتنی بر جدائی دین از دولت، مبارزه می‌كنند.»

  در همین زمینه:

توفان انقلاب ایران

قیام سراسری یك صدا علیه رژیم ولایت فقیه

رژیم سردرگم در برابر آتشفشان قیام

 استمرار قیام

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

محیطهایی که در آن کنفرانس زنده همزمان پخش می شود:


تلگرام کنفرانس زنده ایران آزاد
https://t.me/conference96

اینستاگرام
https://www.instagram.com/iran_azadi_e

تویتر ایران آزادی
https://twitter.com/iranazadi1395

پيچ فیس بوك ایران آزادی
https://www.facebook.com/IranAzadie/

یوتیوپ
https://www.youtube.com/c/IranAzadi

 

نوشتن دیدگاه