رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در اجلاس میاندوره‌ای شورا گفت: «در این قیام باز هم اثبات شد که رژیم در منتهای ضعف و بی‌ثباتی است.»

بنا بر اطلاعیه منتشر شده از طرف دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران به تاریخ ۲۵ دی ۹۶، اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در روزهای ۲۳و ۲۴دی ۱۳۹۶با حضور مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده شورا، برگزار شد.

چند حقیقت مهم

مریم رجوی در سخنان افتتاحیه‌اش ضمن درود فرستادن «به قیام‌آفرینان دلیر که در ۱۴۲شهر ایران برای سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه به‌پاخاسته‌اند.» تصریح کرد که «قیام ایران چند حقیقت مهم را به همه نشان داد.»:
۱.«اثبات شد که جامعه ایران لبریز از اعتراض و عصیان علیه حاکمیت آخوندهاست و هم‌چنان که پیش از این، بارها گفته‌ بودیم، قیامهای کمین کرده در دل این جامعه برای سرنگونی آخوندها بی‌تابی‌ می‌کنند.»
۲.«در این قیام باز هم اثبات شد که رژیم در منتهای ضعف و بی‌ثباتی است.»
۳.«اثبات شد که با وجود سرکوبهای وحشیانه، بروز قیامها در ابعاد سراسری کاملاً امکان‌پذیر است.»
۴.«اثبات شد که نیروی ازخودگذشته‌یی در سراسر ایران وجود دارد که برای به‌پاخاستن و خلق چنین قیام‌هایی آماده است.»
۵.«اثبات شد که رژیم، در ترس از همین قیامها، به جنگ و کشتار در سوریه و سایر کشورهای منطقه پناه برده است. و قدرت‌نماییهای دروغین این رژیم، از جمله اعزام نیرو به کشورهای منطقه، سرپوش بحران‌زدگی همین رژیم در داخل ایران و عجزش از حل مسایل داخل ایران است.»
۶.«اثبات شد که مردم ایران از هردو جناح رژیم بیزارند و قیام ایران نمایش اصلاح‌طلبی قلابی و اعتدال شیادانه را به زباله‌دان انداخت.»
۷.« اثبات شد که رژیم ولایت فقیه در مرحله سرنگونی است».

تمرکز بر روی قیام

اطلاعیه دبیرخانه شورا در ادامه می‌افزاید: «بحثهای پیش از دستور و بخش عمده دستور کار اجلاس دو روزه شورا بر روی قیام سراسری که روز پنجشنبه ۷دی در مشهد و چند شهر دیگر خراسان فوران کرد و به سرعت به ۱۴۲شهر در سرتاسر خاک میهن گسترش یافت، تمرکز داشت.»
«فصل‌مشترک و قدر مسلم بحثها در این خلاصه می‌شد که قیامهای شکوهمند دیماه ۹۶در طی دو هفته چنان تحولی در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران پدید آورده که دیگر نه جامعه ایران، نه رژیم حاکم، نه روابط این رژیم با منطقه و جهان، به شرایط قبل از این قیامها، که از سوی محققان صاحبنظر واجد مشخصه‌های «یک انقلاب کامل» توصیف شده است‌ـ برنخواهد گشت.»

نکات محوری

همچنین از جمله نکات محوری که در بحثهای اجلاس شورا مورد تاکید قرار گرفت، این بود که «طرح و برنامه‌های ارتجاعی- استعماری، که یک روی سکه‌ی آن انکار جنبش مقاومت مردم ایران برای احراز حاکمیت مردم، و روی دیگرش، حفظ نظام منفور ولایت فقیه است؛ در برابر قیامی که تمام خاک پاک ایران را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور فراگرفت، شکستی مفتضحانه و جبران‌ناپذیر را پذیرا شد.
این همبستگی و اتحاد ملی، که با نقش آفرینی و همصدایی همه اقشار و همه ملیتها و همه مذاهب و همه نسلهای ایران زمین، رو در روی رژیم ایران‌سوز ولایت فقیه شکل گرفت، جو‌سازیهای آخوند پسندی را که مدعی است قیام و سرنگونی مرادف ویرانی و تجزیه و جنگ داخلی است، به کلی بی‌اعتبار کرد.»

نتیجه‌گیری

«شورا نتیجه‌گیری کرد که در بحبوحه قیام و در باتلاق بحرانهای درونی و بیرونی، دیکتاتوری روبه سقوط در هر تکان و تحولی، موجودیت خود را از ناحیه مقاومت سازمانیافته در خطر می‌بیند. زیرا هم‌چنانکه مسئول شورا در پیام ۱۶دیماه ۹۶خود یادآوری کرده است: «وقتی که رژیمی دارد واژگون می‌شود، موضوع و صورت مسأله آلترناتیو و رهبری است».
او در پیامش درباره موقعیت انقلابی، استراتژی قیام و سرنگونی، و ضرورت هوشیاری در برابر نیرنگهای ارتجاعی و استعماری، به درستی گفت: حرف ما و مردم ما از ۳۶سال پیش، از فردای ۳۰خرداد، «نه شاه، نه شیخ» به‌معنی مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، با بهای بسیار سنگین‌ و خونین بوده است.
این است معنای حقیقی و واقعی و ضروری آزادی و استقلال در میدان عمل. رود خروشان خون شهیدان آزادی، آلترناتیو و رهبری شایسته خود را عرضه می‌کند.
-امروز صورت مسأله در میهن ما، چپ‌روی جوانان دلیر و رزمندگان و جنگاوران آزادی نیست. هم‌چنانکه در قیام ۸۸گفته‌ایم. «وقتی که رژیمی دارد واژگون می‌شود، موضوع (و صورت مسأله) آلترناتیو و رهبری است. خیلی هم جدیست. این صورت مسأله‌ قیام است، و نه چپ روی و راست‌روی».

تأکید بر یک واقعیت درخشان

«در بحثهای اجلاس شورا، بر این واقعیت درخشان سیاسی نیز تأکید شد که قیامهای سراسری دیماه ۹۶در مشخصه‌های اجتماعی و سیاسی خود، به‌وضوح معرف و مؤید استراتژی و سیاست‌ها و مواضع شوراست که در اساسنامه‌اش هدف خود را سرنگونی رژیم آخوندی و انتقال حاکمیت به مردم ایران تعیین کرده است.»

مفهوم هزار اشرف

بیانیه دبیرخانه در ادامه می‌نویسد: «یک سال پیشتر نیز، شورا در بیانیه سالانه خود چشم‌انداز قیام «ارتش محرومان، سرکوب شدگان، غارت‌شدگان و بیکاران» را ترسیم کرده و نوشته بود:»
«ما همه هموطنان و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی را به اتحاد و مبارزه جدی و مؤثر پیرامون شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای» فرا می‌خوانیم.
به باور ما راه‌حل عملی برای سرنگونی رژیم حاکم بر ایران در گام اول به سازماندهی و تشکل‌یابی حول شعار محوری مبارزه منوط است. از این‌رو ما زنان و مردان ایران‌زمین را به ایجاد کانونهای شورشی در سراسر میهن دربند فرا می‌خوانیم. ما از رهنمود مریم رجوی در این زمینه در سخنرانی گردهمایی بزرگ مقاومت ایران حمایت و پشتیبانی می‌کنیم؛ آن جا که گفت: «امروز، پرسش این نیست که آیا حکومت ولایت‌فقیه در شرایط سرنگونی هست یا خیر؟ پرسش این است که از چه راه‌هایی می‌توان زودتر به این هدف رسید. پاسخ ما، برپایی ۱۰۰۰اشرف است. یعنی هزار کانون نبرد علیه استبداد مذهبی».
و بیانیه شورا در توضیح معنی هزار اشرف گفته بود: «۱۰۰۰اشرف، یعنی توانهای سرکوب‌شده را احیا کردن، بیشماران پراکنده را گردآوردن و ذهنها و قلبها را از این امید واقعی بارور کردن که به زیر کشیدن دیو ممکن است. و می‌توان و باید.
۱۰۰۰اشرف این است که با نیروی اراده مردممان و مقاومت سازمانیافته آنها سرنگونی را خلق کنیم.»

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه