مریم رجوی، رئيس جمهور برگزیده مقاومت ایران روز ۴ بهمن ۹۶ برای سخنرانی در اجلاس رسمی گروه حزب مردم اروپا در مجمع پارلمانی شورای اروپا حاضر شد. پیش از سخنرانی مریم رجوی، سزار پردا که ریاست جلسه را برعهده است خطاب به مریم رجوی گفت: « مبارزه شما بر حق است و ما در طرف شما برای آزادی، دموکراسی و حقوق‌بشر هستیم.»


آنگاه مریم رجوی به سخنرانی پرداخت. او گفت: «طی دو هفته از روز ۷دی ماه، قیامی در ایران آغاز شد که به سرعت در ۱۴۲شهر کشور، گسترش یافت و میلیون‌ها نفر از مردم به‌ویژه جوانان به خیابانها آمدند. آنها خواستار سرنگونی خامنه‌ای و تمامیت دیکتاتوری دینی شدند و نسبت به روحانی رئیس‌جمهور رژیم ابراز تنفر کردند.
در جریان این اعتراضات مشروع بیش از ۸۰۰۰نفر دستگیر شدند و تاکنون گزارشهای موثق حاکی از مرگ حداقل ده تن از معترضان در زندان و زیر شکنجه است.
من امروز به مجمع پارلمانی شورای اروپا آمده‌ام تا صدای معترضانی باشم که هم‌اکنون در زندان و تحت شکنجه قرار دارند.
من از گروه شما و مجمع پارلمانی شورای اروپا می‌خواهم که کشتار معترضان در زندان را قویاً محکوم کنید و از همه دولتهای اروپایی بخواهید دست به اقدامات عملی برای آزادی زندانیان بزنند.
من هم‌چنین از شما می‌خواهم از کمیسر عالی حقوق‌بشر بخواهید که یک کمیسیون تحقیق در مورد دستگیرهای خودسرانه و مرگ معترضان در زندان، تشکیل دهد.
فریاد مردم ما این است: آزادی فوری زندانیان قیام، آزادی بیان، و اجتماعات
لغو سرکوب و حجاب اجباری زنان، همین امروز. بعد از ۳۹سال دیگر کافی است.»

چند پیام مهم قیام

رئیس جمهور برگزیده مقاومت در ادامه تصریح کرد که این قیام حاوی چند پیام مهم بود:
۱.«نخست این‌که رژیم ایران بسیار لرزان است و جامعه ایران یک وضعیت انفجاری دارد.»
۲.«مردم ایران خواهان یک تغییر بنیادین هستند و هیچ تمایزی بین جناح‌های درون رژیم قائل نمی‌شوند.»
۳.«اکنون دیوار ترس در میان مردم ترک برداشته است. حالا این آخوندها هستند که از آینده خود می‌ترسند. پاسداران و نیروهای امنیتی نتوانستند مانع بروز قیام شوند. که نشانگر ضعف آنهاست از این مهم‌تر، آنها نتوانستند مانع گسترش سریع قیام در شهرهای ایران شوند.»
۴.«اثبات شد که با وجود سرکوب شدید در دل جامعه ایران نیرویی وجود دارد که قادر است چنین قیامی را خلق کند. این برخلاف دعاوی آخوندها و مدافعان رژیم است که جز رقابتهای دو جناح رژیم، چیزی وجود ندارد. و خامنه‌ای در سخنرانی خود در روز ۱۹دی (۹ژانویه) گفت آنچه واقع شده را سازمان مجاهدین از چند ماه قبل سازماندهی کردند. فراخوان را هم آ‌ن‌ها دادند.»

آنچه شورای ملی مقاومت می‌خواهد

در ادامه مریم رجوی ضمن اشاره به این واقعیت که «در ایران به نسبت جمعیت، بالاترین تعداد اعدامها در جهان انجام می‌شود.» افزود: «ما جنبشی هستیم که برای به‌دست آوردن آزادی و دموکراسی و حقوق‌بشر و حکومت قانون به‌پا خاسته‌ایم.»
مریم رجوی تصریح کرد: «این شورا برای یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت، مبارزه می‌کند. برای یک جامعه بر اساس حقوق‌بشر و برابری زن و مرد. هم‌چنین خواهان یک قضاییه مستقل بر اساس اصل برائت است و خواستار اقتصادی که فرصت برابر در اختیار همه قرار دهد.
مقاومت ما برای برپایی سیستمی تلاش می‌کند که در آن حاکمیت قانون برقرار باشد. یک نظام پاسخگو، مسئولیت‌پذیر، با حداکثر شفافیت، که در آن امکان مشارکت عموم در تصمیم‌گیریها فراهم باشد.
ما برای تغییر در ایران، به مقاومت و قیام مردم ایران متکی هستیم و دخالت خارجی را رد کرده‌ایم. اما از دولتهای دیگر و مشخصاً از کشورهای اروپا می‌خواهیم که رابطه خود با رژیم ایران را مشروط به توقف شکنجه و اعدام کنند.» [مجاهد ۴ بهمن ۹۶]

در همین زمینه:

نتایج و افق‌های قیام ایران
مریم رجوی به اقدام فوری برای نجات جان دستگیرشدگان فراخوان داد

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه