روزچهارشنبه ۴بهمن۹۶ تعدادی ازپرسنل راه آهن «شرکت تراورس» تهران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارکنان معترض بنری دردست داشتند که روی آن نوشته بود:
«۴ماه است که حقوق دریافت نکرده ایم!...»
«بعداز۲۰ سال کارهنوز با قرارداد یک ماهه آزمایشی کارمیکنیم »

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه