• ایران - مادر شهرام احمدی: جرم گلرخ ابراهیمی دفاع از جان انسانها

  مادر زنده یاد شهرام احمدی ٫ در خصوص سناریو و اتهامات ناجوانمردانه به خانم گلرخ ایرایی و اتهامات دروغینی که به فرزندش نسبت داده شده بود٫نامه ای نوشتزندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت شهرام احمدی در مرداد ۹۵ همراه با ۲۴ زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت دیگر در زندان گوهردشت به جرم اعتقادشان اعدام شدند.

  متن نامه خانم قدمخیر فرامرزی :سالهاست که اسم جوانانی برسرزبان ها جاریست که یک روز تاریخ دربرابرعظمت وجودشان به زانو درخواهد آمد و تکرار نامشان تیشه برریشه این درخت از بیخ فاسد خواهد زد .

 • درخاک خود غریبه ام!

  وقتی بر اثر بارندگی دریاچه پشت سد جیرفت پر می‌شود، مسؤلین! سد، دریچه را باز می‌کنند و مردم را در زیر سیل فرو می برند.

  ۲۵ درصد گرد و غبار کشور از تالاب جازموریان که دیگر تالاب نیست تولید می شود. ۵۵ درصد گرد و غبار استان کرمان از منطقه شرق این استان تولید می شود و برای مردم مشکلات فراوان ایجاد می کند. این در حالی است که ۲۰ درصد بیابان های کشور در کرمان واقع شده است. [مهر۲۶اسفند]
  بیابانی بودن کرمان موضوعی شناخته شده است، اما چرایی تبدیل یک تالاب به منبع تولید گرد و خاک محل پرسش و بررسی است.