• بسیجی کتک خورده و نیروی انتظامی همراه!

  با تغییر توازن قوا، رفتارها و روحیه‌ها تغییر می‌کند؛ با نزدیک شدن نظام ولایت فقیه به فروپاشی، شهامت مردم علیه آن بیشتر می‌شود.

  توازن قوا

  وقتی توازن قوا تغییر می‌کند، بازیگران صحنه و مولفه‌های تشکیل دهنده‌ی جامعه نقش‌های دیگری اتخاذ می‌کنند؛ کارکردها عوض می‌شود، دیدگاه‌ها تغییر می‌کند، و روحیه‌ها طور دیگری می‌شود.
  در انقلاب سال ۵۷ بسیاری از کسانی که نسبتی با کار سیاسی و مبارزه علیه یک نظام مستقر نداشتند به محض تغییر توازن قوا خود را در صفوف میلیونی تظاهرکنندگان یافتند؛ بسیاری از جوانان که شوق تغییر و امید به آینده‌ای بهتر داشتند، در خود شهامت مواجه شدن با ساواک و نیروهای ارتش شاه را پیدا کردند؛ بسیاری از ارتشیان که تا روزهای قبل به سوی مردم شلیک می‌کردند، به صفوف مردم پیوستند یا از ارتش گریختند تا مجبور به رودررویی با مردم نباشند.

 • فراخوان به مراسم چهلم اصغر نحوی پور

   

   اصغر نحوی پور به هنگام دفاع از خانمی که مورد آزار «آخوند» ذوالفقاری قرار گرفته بود، توسط نیروی انتظامی اعدام خیابانی می‌شود. جوانان شهرری در پیامی برای مراسم چهلم او فراخوان داده‌اند.

   

  جانم فدای ایران

  روز ۲۴ تیر ۹۶، اصغر نحوی پور از پهلوانان شهرری، وقتی در مترو با ایجاد مزاحمت «آخوند» ذوالفقاری برای خانمی مواجه می‌شود به مقابله با او بر می‌خیزد. [اعدام خیابانی در متروی «شهرری» و نگرانی غیب پرور] در ادامه نیروی انتظامی وارد شده و با شلیک مستقیم، اصغر نحوی پور را به قتل می‌رساند. اصغر نحوی پور در آخرین لحظات حیات و با آخرین رمقی که در جسم و جانش باقی مانده بود فریاد می‌زند: «جانم فدای ایران» [شش هزار حرکت اعتراضی در سال گذشته و نمونه اصغر نحوی پور]

 • نگرانی خامنه‌ای از مراسم چهلم اصغر نحوی پور

   

  «نیروهای امنیتی و انتظامی» با به کنترل درآوردن محل و اطراف مزار اصغر نحوی پور مانع از برگزاری مراسم چهلم  این پهلوان شدند.  فراخوان

  به دنبال فراخوان جمعی از جوانان شهرری برای گردآمدن بر سر مزار اصغر نحوی پور در بهشت زهرا به تاریخ ۳ شهریور، همزمان با چهلم جانباختن او در دفاع از یک هموطن خانم، «نیروهای امنیتی و انتظامی»، محوطه‌ی مزار پهلوان اصغر را به کنترل درآوردند و مانع از هرگونه تجمع در آنجا شدند.  لباس‌شخصی‌ها

  بنا به گزارش شاهدان عینی:  «حضور لباس‌شخصی‌ها بر سر مزار اصغر نحوی پور بسیار زیاد است و اجازه نمی‌دهند کسی آنجا برود. هرکس از آنجا رد می‌شود می‌گویند از اینطرف نروید یعنی اساساً نگذاشتند که تجمعی شکل بگیرد».