• حاشیه‌نشینی در سیستان و بلوچستان

    «خامنه‌ای بی‌ناموس»

    تصویر کودکان سیستان و بلوچستان که در خیابان‌ها راه می‌پیمودند و شعار «خامنه‌ای بی‌ناموس» سر می‌دادند از حافظه‌ی قیام ایران زدوده نخواهد شد.
    اما آنچه هر ناظری را به فکر فرو می‌برد جستجوی علت این کینه‌ و نفرت عمیق از رأس نظام ولایت فقیه است؛ خشمی که تا زیرین‌ترین و عمیق‌ترین لایه‌های اجتماعی نفوذ کرده است؛ از زنان و مردان بالغ و بزرگسال گذشته است و خود را در شعار خامنه‌ای بی‌ناموس کودکان دانش‌آموز نشان می‌دهد.