• روحانی و ۶ تعاونی متخلف به بزرگی ۲۵ درصد بازار پولی

     

    روحانی در «مجلس» از ۶ تعاونی متخلف نام برد که ۲۵ درصد بازار پولی کشور را در اختیار داشتند و تنها با اجازه‌ی خامنه‌ای امکان برخورد با آنها را پیدا می‌کند. آیا او همه واقعیت را گفت؟


    امور بانکی

    در حالیکه جمعیت بزرگی از مالباختگان موسسات اعتباری در بیرون از ساختمان «مجلس» شعار می‌دادند: «نه امید نه تدبیر همش دروغ و تزویر» روحانی مشغول سخنرانی مقدماتی برای ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ به «مجلس» بود.
    روحانی گفت: «تا زمانی که امور بانکی ما اصلاح نشود»، «اقتصاد ما درست نخواهد شد»؛ عبارتی که مقدمه‌ی ورود سخنرانی روحانی به موضوع موسسات مالی و اعتباری قرار گرفت.