• خیزش کرمانشاه در امتداد مشهد

    در کرمانشاه همان شعارها داده می‌شود که یک‌روز قبل در شهرهای شرق کشور سرداده شده بود.

    خیزش مشهد

    تظاهرات ده هزاری نفری مردم مشهد علیه نظام ولایت فقیه آغاز سلسله‌ای از تظاهرات در شهرهای مختلف ایران می‌تواند باشد؛ به‌خصوص آنکه در ۷ دی این تنها مشهد نبود که به‌پاخاست؛ مردم در نیشابور، شاهرود، کاشمر، یزد و... نیز به صحنه آمدند؛ شعارها کاملا واضح و دارای سمت‌گیری سیاسی مشخص بود.