• خیزش کرمانشاه در امتداد مشهد

  در کرمانشاه همان شعارها داده می‌شود که یک‌روز قبل در شهرهای شرق کشور سرداده شده بود.

  خیزش مشهد

  تظاهرات ده هزاری نفری مردم مشهد علیه نظام ولایت فقیه آغاز سلسله‌ای از تظاهرات در شهرهای مختلف ایران می‌تواند باشد؛ به‌خصوص آنکه در ۷ دی این تنها مشهد نبود که به‌پاخاست؛ مردم در نیشابور، شاهرود، کاشمر، یزد و... نیز به صحنه آمدند؛ شعارها کاملا واضح و دارای سمت‌گیری سیاسی مشخص بود.

 • مریم رجوی و قیام «نه به گرانی»

   

  مریم رجوی گفت: «دیکتاتوری فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملی و مقاومت و پایداری و استمرار قیام‌های حق‌طلبانه» مردم، «بدون تردید شکست خواهد خورد.»


  به‌دنبال خیزش مردم کرمانشاه و سایر شهرهای ایران با شعار «یا مرگ یا آزادی»، «مرگ بر روحانی»، «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به مردمی که در برابر «گرانی و فقر و فساد» دست به اعتراض زده‌اند، درود فرستاد.
  مریم رجوی تصریح کرد: «دیروز مشهد، امروز کرمانشاه و فردا سراسر ایران، این قیام ناقوس سرنگونی دیکتاتوری سراپا فساد آخوندی و طلوع دموکراسی، عدالت و حاکمیت مردمی را به صدا در آورده است.»

 • پیام کرمانشاه؛ پایان «خدایی آقا»

   

  نظام ولایت فقیه با حضور نظامی در خیابان‌های مشهد تصور کرد که راه خیزش را خواهد بست اما جرقه‌ی مشهد در کرمانشاه شعله کشید.


  مشهد در قرق

  پس از خیزش مردم در مشهد، نیروهای ضد شورش و سپاه با تجهیزات کامل در خیابان‌ها و میدان‌های شهر مستقر شدند؛ هدف آن است که برای بار دیگر مردم امکان جمع شدن و شکل‌دهی به تظاهرات را نداشته باشند. نظام می‌خواهد با نشان‌دادن یگان‌های موتورسوار و ماشین‌های آبپاش به مردم اینطور نشان دهد که بر شهر مسلط است اما، سرکوب‌گران از یاد می‌برند که جبهه‌ی مقابله‌ی مردم ایران با آنها تنها محدود به مشهد نبوده و نیست، همیشه از نقطه‌ای دیگر می‌توان به دشمن ضربه زد و این نقطه‌ی آسیب‌پذیر خود را در ۸ دی در کرمانشاه نشان داد.