• نابودی ۳ هزار اصله درخت در گیلان

     

    باندهای مافیایی سد سازی که وابسته به سپاه هستند، برای منافع سودجویانه خود، اقدام به قطع ۳ هزار اصله درخت، در گیلان کردند؛ خساراتی بلاجبران به محیط زیست ایران.

    هر کسی ارزش و بهای یک درخت را می‌داند، چرا که همه می‌دانیم چند سال نیاز است تا یک دانه یا نهال کوچک به یک درخت بزرگ تبدیل شود. اما متاسفانه در کشور، به دلیل سیاست‌های غلط، شاهد از بین رفتن بی‌شمار درختان قدیمی هستیم؛ درختان بلاجایگزینی که رفتن‌شان، ضربه‌ی بزرگی به محیط زیست ایران است و اکوسیستم منطقه را بر هم می‌زند.
    شنیدن خبر قطع شدن سه هزار اصله درخت با ارزش هیرکانی در گیلان طی چند روز، دل هر ایرانی را به درد می‌آورد. درختانی باستانی که بلاجایگزین هستند و اساسا نوع مواد و رشد طبیعی درخت در طبیعت جنگل، متفاوت از درخت کاشته شده توسط انسان است.
    چنانچه رییس انجمن علمی جنگلبانی کشور در مصاحبه‌ای به «صدها و هزاران سال زمان» صرف شده برای بزرگ شدن این درختان اشاره کرد و این ضایعه را جبران ناپذیر خواند.