• این بار نوبت تالاب «لپو» بود که خشک شود !

   

  تالاب‌های ایران در حال خشک شدن است. تاکنون در مجموع حدود ۵۸ درصد این تالاب‌ها خشک شده است.

   

  شنیدن اخبار خشک شدن تالاب های ایران برایمان عادی شده است؛ گو اینکه هر چند وقت یک بار باید خبر خشک شدن کامل یک تالاب دیگر را در رسانه ها ببینیم و بشنویم.
  از۲۷۰ تالاب موجود در ایران، در مجموع حدود ۵۸ درصد مساحت کل این تالاب ها از بین رفته و بستر آن ها به خاک و نمک تبدیل شده است.
  تالاب‌های آبگیرهای دشت مغان در اردبیل، بندعلیخان در تهران، هامون پوزک در سیستان‌وبلوچستان، نیریز بختگان در فارس، ارژن در فارس، هامون صابری و هیرمند در سیستان‌وبلوچستان، یادگارلو در آذربایجان غربی ۸۰ تا ۹۰ درصد خشک شده‌اند و در بحران به سر می‌برند.
  تالاب جازموریان، گمیشان، پریشان، گاوخونی و... به طور کامل خشک شده‌اند و این بار هم تالاب لپو.