• ابرچالش خاک در ایران

    زمین‌های کشاورزی ایران در معرض پروژه‌های سودجویانه‌ی حکومتگران قرار دارد که منجر به از بین رفتن اصلی‌ترین منبع تامین مواد غذایی برای نسل‌های آینده کشور می‌شود.


    ابرچالش‌ها

    مسعود نیلی، «دستیار ویژه» روحانی در «امور اقتصادی»، بیستم شهریور طی یک سخنرانی از شش ابر چالش که اقتصاد کشور با آن مواجه است سخن گفت: «مسائل مربوط به بیکاری، مشکلات نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست.» [ابرچالش‌های اقتصادی خلافت اسلامی!]
    در این میان آب و محیط زیست موضوعاتی هستند که می‌توانند زمینه‌های زیستی را در کشور به طور بسیار جدی تحت تأثیر قرار دهند.