• هاشم خواستار: یا مرگ یا آزادی

    هاشم خواستار در نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای نوشت: «این شعار نهضت ملی در مبارزه با استعمار در پوست و گوشت و استخوان و تک تک سلولهای بدنم عجین شده که از جان خود گذشتم با خون خود نوشتم یا مرگ یا آزادی.»

    هاشم خواستار از نمایندگان معلمان ایران در نامه‌ای که طی آن خامنه‌ای را خطاب قرار داده است به مروری از تاریخچه‌ی ۳۹ ساله‌ی نظام ولایت فقیه در ایران پرداخته است.

    وعده‌ی دروغ خمینی

    هاشم خواستار با اشاره به انقلاب ۵۷ که با مشارکت کلیه مردم ایران به پیروزی رسید یادآور می‌شود که «خمینی وعده داده بود، که تمام احزاب از جمله مارکسیستها آزاد و حکومتی همچون حکومت فرانسه می‌خواهیم. اما بتدریج که پایه‌های قدرت آقای خمینی مستحکم شد، فریادش بلند و بلندتر که این قلم‌ها باید شکسته شود و ما اشتباه کردیم که آزادی دادیم.»