• پسر را به‌جاى پدر نباید محاكمه كرد

     

    پاسخی منطقی به رضا پهلوى:متن از آقای جمشید آطیبایی (Jamshid Atiaby ) می باشد که آقای هادی خرسندی آن را به عنوان «کامنت برگزیده » درصفحه فیسبوک خود انتشارداده است .

    اما تاسفباره كه آقاى رضا پهلوى از یكسو ادعا می‌كند كه طرفدار آزادى است، و از سوى دیگر، در همین مصاحبه بدون هیچ سند سیاسى و منطقى [مدعی] می‌شود كه همه جوانان برخلاف والدینشان با توجه به مطالعه و بدون تعصب، اینك همگان طرفدار شاه فقید و او هستند! ولى در ادامه آب پاكى را خیلى آشكارا روى دست همه طرفداران فریب خورده‌اش می‌ریزد! او در همین مصاحبه با آیت الله بى‌بى‌سى چنین می‌گوید: در زمان حكومت پدرم رژیم پهلوى آزادى بسیار زیاد وجود داشت، زن و مرد با هم كاملا برابر بودند ووو!!! خب جناب پهلوى اگر به‌قول شما برابرى زن و مرد وجود داشت و شما هم ظاهرا خیلى طرفدار این برابرى هستید، پس چرا خواهر بزرگ شما شهناز جانشین شاه پدرتان نیست و حق ندارد باشد؟!! آیا بزعم شما و خاندان مدرن و متمدن پهلوى برابرى زن و مرد اینست؟