• خلق آذربایجان و «سیاست تفرقه» نظام ولایت فقیه

     

    اشرف دهقانی در پیامی به تاریخ ۲۷ دی ۹۶ تحت عنوان «سخنی با خلق آذربایجان» به سیاست‌های تفرقه‌افکنانه‌ی نظام ولایت فقیه بین ملیت‌های ایرانی پرداخته است؛ روشی که به‌وسیله‌ی آن خلق‌ها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد تا بتواند به حاکمیت نامشروع خود ادامه دهد.
    گزیده حرفهای او در زیر آمده است:

    اشرف دهقانی با اشاره به قیام اخیر در ایران به موضوع تفرقه‌افکنی‌های وزرات اطلاعات و سپاه از طریق مأموران خود و ایجاد فضای توهین و تحقیر و ناسزاگویی بین فارس‌ها و ترک‌ها در ورزشگاه سهند تبریز پرداخت و گفت:
    «یکی از حیله‌های دشمن این است: تفرقه بینداز (خلقها را از همدیگر جدا ساز) و حکومت کن. این ترفندی است که به گفته پدران و اجداد ما، انگلیسی‌ها در سراسر دنیا برای حکومت کردن خود به کار برده‌اند. اکنون من می‌بینم که اطلاعاتی‌های جمهوری اسلامی، چنین حیله‌ای را در آذربایجان و به‌خصوص در استادیوم فوتبال تبریز از طریق تیم تراختور (تراکتور) به کار گرفته‌اند.