• آتنا دائمی و گلرخ ایرایی؛ فراخوان کمیسیون زنان مقاومت ایران به آزادی آنان

    چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶ زندانبان‌های نظام ولایت فقیه، زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی را پس از ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. پدر آتنا دائمی در توئیترش خطاب به پاسداران نوشت: «از انفرادی و حکم سنگین و پرونده سازی به دست درازی رسیدید؟» [توئیتر حسین دائمی ۵ بهمن ۹۶]
    کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در همین رابطه نوشت: «این اقدام سرکوبگرانه به‌دنبال پرونده‌سازی جدید علیه این دو زندانی و احضار آنها به دایره اجرای احکام و پس از آن صورت گرفت که آنها را برای بازجویی به بند سپاه پاسداران موسوم به بند دو الف منتقل کردند. در مقابل اعتراض این دو زن زندانی که حاضر به بازجویی جداگانه نشدند و برای انتقال خود به زندان قرچک نیز خواستار برگه انتقال شدند شکنجه‌گران آنها را به‌شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. شب‌هنگام به دستور حاجی مرادی از جلادانی که نقش دادیار را در زندان اوین به عهده دارد این دو زندانی زن به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.»