روز شنبه7 بهمن۹۶ سومین هفته از تجمع کارگران کارخانه«کیان کُرد»ملایر در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهای خود برگزار شد.
یادآوری میشود : کارگران کارخانه«کیان کُرد» طی دوهفته اخیر چندمین باراست که در مقابل ساختمان تجمع برگزارکرده اند ولی کسی پاسخگونیست

ما را در تلگرام همراهی کنید

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

نوشتن دیدگاه